พนมทวน ออร์แกนิค ฟาร์ม

เราคือ

เรารวมกลุ่มชุมชน เพื่อทำธุรกิจฟาร์ม กัญชง-กัญชา ในพื้นที่ของจังหวัด กาญจนบุรี ที่มีดินและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช โดยภายในพื้นที่ 10 ไร่ แบ่งเป็นโรงปลูกเรือนปิด และ พื้นที่ปลูกกลางแจ้ง

พนมทวน ออร์แกนิค ฟาร์ม มีโรงเรือนแบบในที่ร่ม (Indoor) ซึ่งปัจจุบันได้มีการผลิตภัณฑ์กัญชง – กัญชาที่กำลังมีความต้องการสูงในท้องตลาด ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และในด้านของผู้บริโภค โดยเราใช้เทคโนโลยีการปลูกของเราเป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลผลิต ซึ่งคือได้สาร CBD และ THC ที่บริสุทธิ์และปริมาณสูง

สินค้าและบริการของเราจะแบ่งออกเป็นหลากหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น ใบ ราก ต้น (ที่จำหน่ายได้และถูกปลดออกจากสารเสพติด) พนมทวน ออร์แกนิค ฟาร์ม จะนำจำหน่ายเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้ผู้ผลิตรายย่อย นำไปปรุงอาหาร หรือแปรรูปเป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ อีกทั้งยังมี ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แปรรูปส่วนต่าง ๆ ของกัญชา เพื่อทำน้ำมันนวด ยาดม หรือ จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอาหาร เครื่องสำอาง ทางพนมทวน ออร์แกนิค ฟอร์ม ก็ได้มีการวางแผนในการดำเนินการผลิตสินค้าในส่วนนี้ด้วย เพื่อแปรรูปผลผลิตให้มีอายุที่ยาวนานขึ้น ทั้งในด้านการเก็บรักษา และสะดวกในการจัดจำหน่าย นอกจากนี้เรายังจะดำเนินการสร้าง คาเฟ่ เพื่อ สร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ให้กับสถานที่ปลูก และให้คนรู้จักเรา และเข้าใจเราได้มากขึ้นอีกด้วย

ความรู้หนาแน่น 

ทีมที่มีความรู้และเทคนิคการปลูกที่ใช้ต้นทุนในราคาถูกกว่า แต่คุณภาพผลผลิตที่เท่ากับตลาดหรือดีกว่า

เทคโนโลยีทันสมัย

ทีมที่เข้าใจเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถนำมาใช้ ทำให้ผลิตผลออกมามีคุณภาพสูง

การบริหารพื้นที่ดี

ทีมที่เข้าใจพื้นที่และการจัดสรรพื้นที่ ทำให้การใช้พื้นที่การ เกษตร ทำประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

โรงเรือนแบบปิด

โรงแบบปิดทำให้สามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อผลผลิตได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด

มีมาตรฐาน

อุปกรณ์การปลูกของเรา ได้รับการยอมรับระดับโลก ทำให้กระบวนการทางการเกษตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักเราให้มากขึ้น

พนมทวน ออร์แกนิค ฟาร์ม

bg-video

bg-video

พันธมิตร

ของ พนมทวน ออร์แกนิค ฟาร์ม